درباره من

من مسیح هستم ، اینجا پینتولوژی و چیزهایی که میبینید پینت تکنـولوژی قرار هست اینجا حداقل تا حداکثر تصوراتی که تخیل میکنیم رو خلق کنیم . به نظرتون خیلی هیجان انگیز نیست؟

ماموریت و بیوگرافی

من مسیح هستم ، اینجا پینتولوژی و چیزهایی که میبینید پینت تکنـولوژی
قرار هست اینجا حداقل تا حداکثر تصوراتی که تخیل میکنیم رو خلــــق کنیم .
به نظرتون خیلی هیجان انگیز نیست؟

مهارت ها

فتوشاپ 90%
طراحی 80%
نقاشی روغنی 70%
تصویر سازی 44%
نقاشی دیجیتال 94%