سلام.
من با شرکت در دوره طراحی کاراکتر تونستم برای اولین بار تجربه خلق کاراکتر رو بدست بیارم و نتیجه خوبی بگیرم . ممنون از استاد جوادی عزیز